Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
Розглянуто актуальні проблеми реформування системи пенсійного забезпечення в Україні. Виявлено основні проблеми, що знижують результативність пенсійної реформи в Україні. Визначено перспективні напрями поліпшення пенсійного забезпечення населення. Досліджено сутність пенсійного забезпечення, пенсійної системи та її запровадження в Україні. Дано характеристику основних проблем її впровадження, які зустрічаються в публікаціях українських учених.

Ключові слова: пенсійне забезпечення, пенсія, пенсійна система, пенсійна реформа, солідарна система, накопичувальна система, пенсійний фонд.

АННОТАЦИЯ
Выявлены основные проблемы, снижающие результативность пенсионной реформы в Украине. Определены перспективные направления улучшения пенсионного обеспечения населения. Исследована сущность пенсионного обеспечения, пенсионной системы и ее внедрения в Украине. Дана характеристика основным проблемам ее внедрения, которые встречаются в публикациях украинских ученых.

Ключевые слова: пенсионное обеспечение, пенсия, пенсионная система, пенсионная реформа, солидарная система, накопительная система, пенсионный фонд.

АNNOTATION
The article deals with the actual issues of the pension system reforming in Ukraine.The main problems that reduce the impact of pension reform in Ukraine. The promising ways of improving the pension system population. The point of provision of pensions, pension system and the introduction in Ukraine is researed in this article. The article gives reference of the main problems of pension system introducing, which are founded in the publications of ukrainian scientists.

Keywords: provision of pensions, pension, pension system, pension reform, solidarity system, storage system.

Завантажити статтю (pdf)