Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто поняття «зовнішньоекономічна діяльність». Основною проблемою на шляху європейської інтеграції є нерівномірність розвитку регіонів. Доведено необхідність пошуку шляхів поліпшення зовнішньоекономічної діяльності для подальшого розвитку регіонів із використанням досвіду на світовому ринку з урахуванням специфіки розвитку регіональної економіки.

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, регіони, соціально-економічний розвиток, економіка, ресурси.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено понятие «внешнеэкономическая деятельность». Основной проблемой на пути европейской интеграции является неравномерность развития регионов. Доказана необходимость поиска путей улучшения внешнеэкономической деятельности для дальнейшего развития регионов с использованием опыта на мировом рынке с учетом специфики развития региональной экономики.

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, регионы, социально-экономическое развитие, экономика, ресурсы.

ANNOTATION
The purpose of the paper is to study and study the development and use of the experience of foreign economic activity. The concept of "foreign economic activity" is considered. The main problem on the path of European integration is the uneven development of regions. Proved the need to find ways to improve foreign economic activity for further development of regions. Use of experience in the world market taking into account the specifics of the development of a regional economy.

Keywords: foreign economic activity, regions, socio-economic development, economy, resources.

Завантажити статтю (pdf)