Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано важливість використання системи фінансового контролінгу страховиком. Використано порівняльний аналіз теорій цієї системи управління. Надано приклад можливого поліпшення фінансового стану ПРАТ «СК «ПЗУ Україна» завдяки цьому методу, на основі проектних змін сформовано проектний звіт про можливу економію коштів ПРАТ «СК «ПЗУ Україна» на 2017 р.

Ключові слова: фінансовий контролінг, страховик, аналіз, система, управління.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализирована важность использования системы контроллинга страховщиком. Использован сравнительный анализ теорий этой системы управления. Представлен пример возможного улучшения финансового состояния ПРАТ «СК «ПЗУ Украина» благодаря этому методу, на основе проектных изменений сформирован проектный отчет о возможной экономии средств ПРАТ «СК «ПЗУ Украина» на 2017 г.

Ключевые слова: финансовый контроллинг, страховщик, анализ, система, управление.

АNNOTATION
The article analyzes the importance of using the system of financial control by the insurer. A comparative analysis of the theories of this control system is used. An example of a possible improvement of the financial state of PRAT IC "PZU Ukraine" was provided, due to this method, a project report on the possible savings of PRAT IC "PZU Ukraine" funds for 2017 was formed on the basis of project changes.

Keywords: financial controlling, insurer, analysis, system, management.

Завантажити статтю (pdf)