Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано особливості розроблення теоретичних засад і практичних рекомендацій щодо формування і реалізації стратегій борошномельних підприємств. Розроблено сучасні орієнтири запровадження цільових стратегій забезпечення економічної стійкості. Досліджено та рекомендовано використання ефективних стратегічних орієнтирів для кожного рівня економічної стійкості. Запропоновано ефективні механізми розроблення трирівневої системи стратегій управління економічною стійкістю борошномельних підприємств.

Ключові слова: борошномельні підприємства, стратегії, стратегічні орієнтири, економічна стійкість, цільові стратегії, функціональні стратегії, загальні стратегії.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы особенности разработки теоретических основ и практических рекомендаций по формированию и реализации стратегий мукомольных предприятий. Разработаны современные ориентиры внедрения целевых стратегий обеспечения экономической устойчивости. Исследовано и рекомендовано использование эффективных стратегических ориентиров для каждого уровня экономической устойчивости. Предложены эффективные механизмы разработки трехуровневой системы стратегий управления экономической устойчивостью мукомольной предприятий.

Ключевые слова: мукомольные предприятия, стратегии, стратегические ориентиры, экономическая устойчивость, целевые стратегии, функциональные стратегии, общие стратегии.

ANNOTATION
The article analyzes the peculiarities of the development of theoretical principles and practical recommendations for the formation and implementation of strategies at flour mill enterprises. The modern guidelines of target strategies introduction for ensuring of economic sustainability are developed. It is investigated and recommended the using of effective strategic guidelines for every level of economic sustainability. Effective mechanisms for the development of three-level system of economic sustainability management at flour mill enterprises are suggested.

Keywords: flour mill enterprises, strategies, strategic guidelines, economic sustainability, target strategies, functional strategies, general strategies.

Завантажити статтю (pdf)