Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
Конфлікт – одна з форм організаційної взаємодії. Стратегія управління конфліктами є складником стратегії управління персоналом. Розгортанню конфлікту в організації сприяє порушення рівноваги в індивідуальній мотиваційній системі працівника. Формування стратегії управління конфліктами має відбуватися в контексті управління талантами та лідерством, HR-аналітики, управління залученням, поведінкою та культурою. Важливими методами попередження конфліктів є тімбілдінг та засоби підвищення конфліктної культури.

Ключові слова: конфлікт, міжособистісний конфлікт, стратегія управління персоналом, управління талантами та лідерством, тімбілдінг.

АННОТАЦИЯ
Конфликт – одна из форм организационного взаимодействия. Стратегия управления конфликтами является частью стратегии управления персоналом. Развертыванию конфликта в организации способствует нарушение равновесия в индивидуальной мотивационной системе работника. Формирование стратегии управления конфликтами должно происходить в контексте управления талантами и лидерством, HR-аналитики, управления вовлечением, поведением и культурой. Важными методами предупреждения конфликтов являются тимбилдинг и мероприятия по повышению конфликтной культуры.

Ключевые слова: конфликт, межличностный конфликт, стратегия управления персоналом, управление талантами и лидерством, тимбилдинг.

АNNOTATION
Conflict is one form of organizational interaction. Conflict management strategy is one of the parts of HR-strategy. Conflict explication in organization promotes contravention of imbalance in the employee's individual motivational system. The formation of a conflict management strategy should take place in the context of talent management and leadership, HR-analysis, engagement management, behavior and culture management. Important methods for preventing conflicts are teambuilding and ways to increase conflict culture.

Keywords: conflict, interpersonal conflict, HR strategy, talent management and leadership, teambuilding.

Завантажити статтю (pdf)