Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено дослідженню основних проблем картоплярства та впровадженню ефективних інноваційних рішень безпосередньо у виробництво. Проаналізовано ключові моменти інноваційного розвитку підприємств ыз виробництва картоплі. Висвітлено необхідність активізаціїї інноваційної діяльності в галузі картоплярства. Виявлено шляхи ефективного подолання посталих перед виробниками проблем.

Ключові слова: інновації, картоплярство, ефективність, впровадження інновацій, економічне зростання.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию основных проблем картофелеводства и внедрению эффективных инновационных решений непосредственно в производство. Проанализированы ключевые моменты инновационного развития предприятий по производству картофеля. Освещена необходимость активизациии инновационной деятельности в области картофелеводства. Выявлены пути эффективного преодоления возникших перед производителями проблем.

Ключевые слова: инновации, картофелеводство, эффективность, внедрение инноваций, экономический рост.

ANNOTATION
The article is devoted to the research of the main problems of potato and the introduction of effective innovative solutions directly into production. The key points of innovative development of potato production enterprises are analyzed. The necessity of activization of innovative activity in the field of potato growing is highlighted. The ways of effective overcoming the problems faced by producers are revealed.

Key words: innovation, potato growing, efficiency, introduction of innovations, economic growth.

Завантажити статтю (pdf)