Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто сутність понять «кадрова політика» та «кадрова стратегія підприємства». Розглянуто ієрархічну підпорядкованість понять «політика» та «стратегія». Ідентифіковано типи кадрових стратегій та напрями кадрової політики. Окреслено основні завдання сучасної кадрової політики підприємств.

Ключові слова: персонал, кадри, кадрова політика, кадрова стратегія, конкурентоспроможність персоналу, кадрова робота.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена сущность понятий «кадровая политика» и «кадровая стратегия предприятия». Рассмотрена иерархическая подчиненность понятий «политика» и «стратегия». Идентифицированы типы кадровых стратегий и направления кадровой политики. Очерчены основные задачи современной кадровой политики предприятий.

Ключевые слова: персонал, кадры, кадровая политика, кадровая стратегия, конкурентоспособность персонала, кадровая работа.

АNNOTATION
In this article the essence of the concept of personnel policy and personnel strategy of the enterprise is considered. The hierarchical subordination of the concepts of politics and strategy is considered. Identified types of personnel policies and policies that implement them. The main tasks of modern personnel policy of enterprises are outlined.

Keywords: personnel, personnel, personnel policy, staffing strategy, personnel competitiveness, personnel work.

 

Завантажити статтю (pdf)