Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
Метою дослідження є аналіз особливостей застосування системного підходу в реалізації елементів комплексу маркетингу друкованої продукції. У статті розглядається процес просування друкованої продукції як комплексна підсистема системи операційної діяльності суб’єктів господарювання. Систематизовано інструментарій стимулювання продажу книжкової продукції. Здійснено опитування цільового сегменту досліджуваного ринку за допомогою методу анкетування. Визначено основні напрями використання складників системи стимулювання продажу в практиці діяльності книготорговельних підприємств.

Ключові слова: системний підхід, стимулювання продажу, мерчендайзинг, друкована продукція, анкетування.


АННОТАЦИЯ
Целью исследования является анализ особенностей применения системного подхода в реализации элементов комплекса маркетинга печатной продукции. В статье рассматривается процесс продвижения печатной продукции как комплексная подсистема системы операционной деятельности субъектов хозяйствования. Систематизирован инструментарий стимулирования продаж книжной продукции. Осуществлен опрос целевого сегмента исследуемого рынка с помощью метода анкетирования. Определены основные направления использования составляющих системы стимулирования продаж в практике деятельности книготорговых предприятий.

Ключевые слова: системный подход, стимулирования продаж, мерчендайзинг, печатная продукция, анкетирование.

АNNOTATION
The purpose of the research is to analyze the peculiarities of the application of the system approach in the implementation of elements of the marketing complex of printed products. The article deals with the process of promotion of printed products as a complex subsystem of the system of operating activities of business entities. The tools for stimulating the sale of book products are systematized. Survey of the target segment of the investigated market by questionnaire was conducted. The main directions of use of components of the system of stimulation of sales in the practice of book trade enterprises are determined.

Key words: system approach, sales promotion, merchandising, print products, questionnaires.

Завантажити статтю (pdf)