Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена аналізу вибору стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства. У ній розглядаються основні складові частини цієї стратегії, завдання, види альтернативних стратегій, типи загальних стратегій, а також учасники зовнішньоекономічної діяльності.

Ключові слова: стратегія, зовнішньоекономічна діяльність, проблеми, альтернативні стратегії.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу выбора стратегии внешнеэкономической деятельности предприятия. В ней рассматриваются основные составные части этой стратегии, задачи, виды альтернативных стратегий, типы общих стратегий, а также участники внешнеэкономической деятельности.

Ключевые слова: стратегия, внешнеэкономическая деятельность, проблемы, альтернативные стратегии.

ANNOTATION
The article is devoted to the analysis of choosing the strategy of foreign economic activity for the company. It discusses the main components of this strategy, tasks, types of alternative strategies, types of general strategies, as well as participants in foreign economic activity.

Key words: strategy, foreign economic activity, problems, alternative strategies.

Завантажити статтю (pdf)