Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено економічну сутність інвестиційного потенціалу. Досліджено інвестиційний потенціал Вінницького регіону. Розглянуто інвестиційні пріоритети Вінницької області, а також джерела фінансування капітальних інвестицій. Визначено основні напрями використання капітальних інвестицій та проведено аналіз динаміки капітальних інвестицій. Систематизовано основні проблеми та запропоновано перспективні напрями залучення інвестицій.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна привабливість, ринок інвестиційних послуг, малий та середній бізнес.

АННОТАЦИЯ
В статье исследована экономическая сущность инвестиционного потенциала. Исследован инвестиционный потенциал Винницкого региона. Рассмотрены инвестиционные приоритеты Винницкой области, а также источники финансирования капитальных инвестиций. Определены основные направления использования капитальных инвестиций, проведен анализ динамики капитальных инвестиций. Систематизированы основные проблемы, предложены перспективные направления привлечения инвестиций.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, рынок инвестиционных услуг, малый и средний бизнес.

ANNOTATION
The essence of the investment potential is investigated in the article. Investment potential of the Vinnytsia region is investigated. The investment priorities of the Vinnytsia region, as well as sources of financing of capital investments are considered. The main directions of the use of capital investments are determined and the analysis of dynamics of capital investments is carried out. The main problems and offered perspective directions of investment attraction are systematized.

Keywords: investments, investment attractiveness, market of investment services, small and medium business.

Завантажити статтю (pdf)