Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
У статті визначено фактори, що впливають на продуктивність трудових процесів сучасного виробничого підприємства, особливості мотивації праці під час упровадження сучасних систем організації виробництва та взаємозв’язок із загальною ефективністю виробництва. Запропоновано систему мотиваційних заходів для поліпшення діяльності підприємства та забезпечення його конкурентоспроможності та розвитку.

Ключові слова: трудові процеси, мотивація, виробнича система, підприємство, конкурентоспроможність, розвиток.

АННОТАЦИЯ
В статье определены факторы, влияющие на производительность трудовых процессов современного производственного предприятия, особенности мотивации труда при внедрении современных систем организации производства и взаимосвязь с общей эффективностью производства. Предложена система мотивационных мероприятий для улучшения деятельности предприятия и обеспечения его конкурентоспособности и развития.

Ключевые слова: трудовые процессы, мотивация, производственная система, предприятие, конкурентоспособность, развитие.

ANNOTATION
The article identifies the factors that influence the productivity of labor processes of modern manufacturing enterprises, the features of labor motivation in the implementation of modern production management systems and the relationship with overall production efficiency. A system of motivational measures is proposed to improve the activities of the enterprise and ensure its competitiveness and development.

Keywords: labor processes, motivation, production system, enterprise, competitiveness, development.

Завантажити статтю (pdf)