Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

ANNOTATION
Economic development indicators, business and economic freedom indicators of Mongolia have been analyzed. Taking into account the revealed tendencies of doing business, the peculiarities of Mongolia's national leadership model have been defined. The necessity of determining the effective leadership style of Mongolian enterprises has been justified. On the basis of the criteria and leadership styles, a matrix for determining the effective leadership style of the company has been developed, which takes into account the level of its development and the level of personnel development.

Keywords: leadership, leadership theory, leadership models, leadership styles, company life cycle, personnel development level.

АНОТАЦІЯ
Проаналізовано економічні показники розвитку, показники легкості ведення бізнесу та економічної свободи Монголії. З урахуванням виявлених тенденцій ведення бізнесу виділено особливості національної моделі лідерства Монголії. Обґрунтовано необхідність визначення ефективного, дієвого стилю лідерства підприємств Монголії. На основі розглянутих критеріїв та стилів лідерства розроблена матриця визначення ефективного стилю лідерства компанії, яка враховує рівень її розвитку і рівень розвитку персоналу.

Ключові слова: лідерство, теорії лідерства, моделі лідерства, стилі лідерства, життєвий цикл компанії, рівень розвитку персоналу.

АННОТАЦИЯ
Проанализированы экономические показатели развития, показатели легкости ведения бизнеса и экономической свободы Монголии. С учетом выявленных тенденций ведения бизнеса выделены особенности национальной модели лидерства Монголии. Обоснована необходимость определения эффективного, действенного стиля лидерства предприятий Монголии. На основе рассмотренных критериев и стилей лидерства разработана матрица определения эффективного стиля лидерства компании, которая учитывает уровень ее развития и уровень развития персонала.

Ключевые слова: лидерство, теории лидерства, модели лидерства, стили лидерства, жизненный цикл компании, уровень развития персонала.

Завантажити статтю (pdf)