Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
У статті проведено аналіз особливостей розвитку підприємств хлібопекарської промисловості України. Проаналізована динаміка виробництва хліба та хлібобулочних виробів. Визначений регіональний розподіл виробництва виробів хлібобулочних. Розглянута структура виробництва хліба в розрізі товарних категорій та проаналізована динаміка виробництва хліба за категоріями. Проаналізована динаміка індексу цін на хліб. Представлені основні гравці на ринку.

Ключові слова: хлібобулочні вироби, хлібопекарська промисловість, ринок хліба та хлібобулочних виробів, особливості розвитку хлібопекарської промисловості України.

АННОТАЦИЯ
В статье проведен анализ особенностей развития предприятий хлебопекарной промышленности Украины. Проанализирована динамика производства хлеба и хлебобулочных изделий. Определено региональное распределение производства изделий хлебобулочных. Рассмотрена структура производства хлеба в разрезе товарных категорий и проанализирована динамика производства хлеба по категориям. Проанализирована динамика индекса цен на хлеб. Представлены основные игроки на рынке.

Ключевые слова: хлебобулочные изделия, хлебопекарная промышленность, рынок хлеба и хлебобулочных изделий, особенности развития хлебопекарной промышленности Украины.

АNNOTATION
The article analyzes the features of the development of enterprises of the baking industry of Ukraine. The dynamics of the production of bread and bakery products is analyzed. The regional distribution of the production of bakery products is determined. The structure of bread production in the context of commodity categories is considered, and the dynamics of bread production by categories is analyzed. The dynamics of the bread price index is analyzed. The main players on the market are represented.

Keywords: bakery products, bakery industry, bread and bakery products market, features of bakery industry development in Ukraine.

Завантажити статтю (pdf)