Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто біхевіористський та когнітівістський психологічні підходи до визначення економічної раціональності прийняття рішень. Розроблено психотипи індивідів на основі синтезу традиційного підходу повної раціональності та підходу обмеженої раціональності Г. Саймона. Показано відношення оптимізації цільової функції для кожного психотипу, вплив психотипів на індивідуальні стратегії добробуту. Визначено напрями оптимізації функції продуктивності відповідно до психотипів.

Ключові слова: психотип, біхевіоризм, когнітівізм, обмежена раціональність, мотивація, цільова функція.

АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются бихевиористский и когнитивистский психологические подходы к определению экономической рациональности принятия решений. Разработаны психотипы индивидов на основе синтеза традиционного подхода полной рациональности и подхода ограниченной рациональности Г. Саймона. Показаны отношения оптимизации целевой функции для каждого психотипа, влияние психотипов на индивидуальные стратегии благосостояния. Определены направления оптимизации функции производительности в соответствии с психотипами.

Ключевые слова: психотип, бихевиоризм, когнитивизм, ограниченная рациональность, мотивация, целевая функция.

ANNOTATION
The article observes the behavioral and cognitive psychological approaches to the decision making economic rationality determination. The individual psycho types on the traditional complete rationality approach and the G. Simon limited rationality approach synthesis basis are developed. The optimization relations of objective function for each psycho type are shown. The influence of the psycho types on the individual strategies of well-being is shown. The directions of the productivity function in accordance to the psycho types are defined.

Keywords: psycho type, behaviorism, cognitive science, limited rationality, motivation, objective function.

Завантажити статтю (pdf)