Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Материалы

Гладій І.О. Управлінська звітність підприємства: принципи формування

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто принципи формування управлінської звітності, ідентифікація її форм, елементів та формату подання. Уточнено суть управлінської звітності та визначено, що вона являє собою інструмент управління діяльністю, який застосовується для прискорення отримання прибутку. Доведено, що під формою управлінської звітності можна розуміти систему облікових і розрахункових показників, що характеризує стан елемента внутрішньої звітності, яка представлена в певному форматі відповідно до внутрішніх регламентів.

Ключові слова: управлінська звітність, регламент, принципи, формат, показники, потреби користувачів.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены принципы формирования управленческой отчетности, идентификация ее форм, элементов и формата представления. Уточнена сущность управленческой отчетности, в результате чего определено, что она представляет собой инструмент управления деятельностью, который применяется для ускорения получения прибыли. Доказано, что под формой управленческой отчетности можно понимать систему учетных и расчетных показателей, характеризующих состояние элемента внутренней отчетности, которая представлена в определенном формате в соответствии с внутренними регламентами.

Ключевые слова: управленческая отчетность, регламент, принципы, формат, показатели, потребности пользователей.

АNNOTATION
The article deals with the principles of formation of managerial reporting, identification of its forms, elements and format of presentation. The essence of management reporting has been clarified and it is defined that it is an activity management tool that is used to accelerate profits. It is proved that under the form of managerial reporting one can understand the system of accounting and settlement indicators, which characterizes the state of the element of internal reporting, which is presented in a certain format in accordance with internal regulations.

Keywords: management reporting, regulations, principles, format, indicators, user needs.

Завантажити статтю (pdf)