Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Материалы

Лисенко Ж.П. Aнaліз ефективноcті cиcтеми міcцевих зaпозичень в Укрaїні

АНОТАЦІЯ
У статті проведено дослідження теорії та практики муніципального запозичення. Визначено вплив місцевих запозичень на соціально-економічні процеси. Здійснено аналіз ефективності системи місцевих запозичень в Україні.

Ключові слова: місцеві запозичення, облігаційні позики, муніципальні облігації, муніципальний кредит.

АННОТАЦИЯ
В статье проведено исследование теории и практики муниципального заимствования. Определено влияние местных заимствований на социально-экономические процессы. Осуществлен анализ эффективности системы местных заимствований в Украине.

Ключевые слова: местные заимствования, облигационные займы, муниципальные облигации, муниципальный кредит.

АNNOTАTION
А сonduсted studied of the theory аnd prасtiсe of muniсipаl borrowing in the аrtiсle. The influenсe of loсаl borrowing in the soсio-eсonomiс proсesses. Done аnаlysis of the effiсienсy of loсаl borrowing in Ukrаine.

Key words: loсаl borrowing, bond issues, muniсipаl bonds, muniсipаl сredit

Завантажити статтю (pdf)