Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Материалы

Чичуліна К.В., Кладченко Я.О. Сучасні цінові стратегії на основі психології

АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено особливостям стратегій ціноутворення, що базуються на психології. Наведено різні підходи, стратегії, методи щодо формування оптимальної ціни та подальшої максимізації прибутку підприємств. Представлено сучасні стратегії ціноутворення та виявлено їхні характерні ознаки. Визначено основи психологічного ціноутворення. Сформовано класифікацію найбільш популярних стратегій на основі психологічного впливу.
Ключові слова: ціноутворення, цінові стратегії, психологія, ціни, класифікація.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена особенностям стратегий ценообразования, которые базируются на психологии. Приведены различные подходы, стратегии, методы по формированию оптимальной цены и последующей максимизации прибыли предприятий. Представлены современные стратегии ценообразования и выявлены их характерные признаки. Определены основы психологического ценообразования. Сформирована классификация наиболее популярных стратегий на основе психологического воздействия.
Ключевые слова: ценообразование, ценовые стратегии, психология, цены, классификация.

АNNOTATION
The article is devoted to the peculiarities of pricing strategies based on psychology. Different approaches, strategies, methods for forming the optimal price and further maximizing the profit of enterprises are presented. Modern pricing strategies are presented and their characteristic features are revealed. The foundations of psychological pricing are defined. The classification of the most popular strategies based on psychological influence has been formed.
Keywords: pricing, price strategies, psychology, prices, classification.

Завантажити статтю (pdf)