Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Материалы

Дриженко О.А., Белінська Я.В. Сутність та специфіка розвитку інновацій у сільському господарстві

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто питання взаємозв'язку розвитку науки, техніки й аграрного сектора. Систематизовано та доповнено визначення сутності агроінновацій. Висвітлено основні проблеми та можливості розвитку сучасних інноваційних технологій у всіх секторах аграрної сфери.

Ключові слова: інновації, агроінновації, проблеми, інноваційні технології, розвиток.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены вопросы взаимосвязи развития науки, техники и аграрного сектора. Систематизированы и дополнены определения сущности агроинноваций. Освещены основные проблемы и возможности развития современных инновационных технологий во всех секторах аграрной сферы.

Ключевые слова: инновации, агроинновации, проблемы, инновационные технологии, развитие.

АNNOTATION
The article deals with the issues of the relationship between the development of science, technology and the agrarian sector. The definition of the essence of agronomy innovations is systematized and supplemented. The main problems and possibilities of development of modern innovative technologies in all sectors of the agrarian sphere are highlighted.

Keywords: innovation, agronomy innovation, problems, innovation technologies, development.

Завантажити статтю (pdf)