Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Материалы

Вакалюк В.А., Балковська В.В. Теоретичні аспекти формування ефективної системи управління інноваційно-інвестиційної привабливості підприємства

АНОТАЦІЯ
Підприємства в Україні сьогодні все більше і більше потребують інвестиційних ресурсів. Проте досягти достатнього рівня інвестиційної привабливості доволі складно. У статті досліджено теоретичні та методологічні аспекти інноваційно-інвестиційної привабливості економіки держави у цілому та на рівні регіону і підприємства. Визначено основну мету формування системи управління інноваційно-інвестиційною привабливістю підприємства. Визначено основні завдання і функції інноваційно-інвестиційної привабливості підприємства.

Ключові слова: інновації, інвестиції, інноваційна інфраструктура, інвестиційна привабливість, інноваційно-інвестиційна привабливість.

АННОТАЦИЯ
Предприятия Украины сегодня все больше и больше нуждаются в инвестиционных ресурсах. Но достичь достаточного уровня инвестиционной привлекательности довольно сложно. В статье исследованы теоретические и методологические аспекты инновационно-инвестиционной привлекательности экономики государства в целом и на уровне региона и предприятия. Определена основная цель формирования системы управления инновационно-инвестиционной привлекательностью предприятия. Определены основные задания и функции инновационно-инвестиционной привлекательности предприятия.

Ключевые слова: инновации, инвестиции, инновационная инфраструктура, инвестиционная привлекательность, инновационно-инвестиционная привлекательность.

АNNOTATION
Enterprises in Ukraine are needed all more and any more investment resources for today. However, to attain the sufficient level of investment attractiveness is difficult. In the article, the theoretical and methodological aspects of innovative-investment attractiveness of the state economy on the whole, and at the level of region and enterprise. The primary purpose of forming of control system of innovative-investment attractiveness of enterprise is certain. Basic tasks and functions of innovative-investment attractiveness of enterprise are also certain.

Keywords: innovations, investments, innovative infrastructure, investment attractiveness, innovative-investment attractiveness.

Завантажити статтю (pdf)