Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Материалы

Горшков М.А., Лозовський О.М. Розвиток процесів відтворення ресурсного потенціалу в умовах запровадження реформи децентралізації

АНОТАЦІЯ
У статті здійснено аналіз змін у процесах відтворення ресурсного потенціалу в умовах запровадження реформи децентралізації. Розвиток процесів відтворення розглянуто на рівні території та її громади. Визначено комплексне теоретичне і методологічне обґрунтування формування механізму відтворення ресурсного потенціалу громади. Акцентовано увагу на ресурсному потенціалі аграрного сектору. Запропоновано адаптивний механізм управління загальними ресурсами. Він передбачає запровадження системи саморегуляції, зміни у взаємодії державного контролю і регулювання та контролю з боку громади.

Ключові слова: ресурсний потенціал, відтворення, децентралізація, аграрний сектор, територіальна громада.

АННОТАЦИЯ
В статье проведен анализ изменений в процессах воспроизводства ресурсного потенциала в условиях проведения реформы децентрализации. Развитие процессов воспроизводства рассмотрено на уровне территории, а также ее общины. Определено комплексное теоретическое и методологическое обоснование создания механизма воспроизводства ресурсного потенциала общины. Акцентировано внимание на ресурсном потенциале аграрного сектора. Предложен адаптивный механизм управления общими ресурсами. Он предусматривает введение системы саморегуляции, изменения во взаимодействии государственного контроля и регулирования и контроля со стороны общества.

Ключевые слова: ресурсный потенциал, воспроизведение, децентрализация, аграрный сектор, территориальная община.

ANNOTATION
The article provides an analysis of changes in the processes of reproduction of resource potential, provided that the decentralization reform is implemented. The development of reproduction processes is considered at the level of the territory and its community. The mechanism of reproduction of the resource potential of the community is determined in a comprehensive and methodical manner. Attention is devoted to the resource potential of the agrarian sector. The adaptive mechanism of management of general resources is proposed. provides for the introduction of a system of self-regulation, changes in the interaction of state control and regulation and control of the community.

Keywords: resource potential, reproduction, decentralization, agrarian sector, territorial community.

Завантажити статтю (pdf)