Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Материалы

Ніконенко У.М. Вплив волатильності світових індексів цін на сировину на основні центри світової економіки

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено вплив волатильності світових індексів цін сировинних ресурсів на економічні процеси у країнах, які можна вважати основними центрами світової економіки. Також за допомогою моделей GARCH (1, 2) здійснено оцінку волатильності агрегованих та дизагрегованих сировинних індексів цін на метали та аграрну сировину. Виявлено, що світові ціни на метали відрізняються двома періодами підвищеної нестабільності (у другій половині 1980-х років та у 2008–2010 рр.). Зазначено, що найбільш волатильними виглядають ціни на мідь, нікель, свинець і цинк. З-поміж аграрної сировини, найбільш нестабільними є ціни на цукор і рис. Останнім часом зросла волатильність світових цін на пшеницю.

Ключові слова: волатильність, індекс цін на сировину, єврозона, США, метали, аграрна сировина.

АННОТАЦИЯ
В статье исследовано влияние волатильности мировых индексов цен сырьевых ресурсов на экономические процессы в странах, которые можно считать основными центрами мировой экономики. Также с помощью моделей GARCH (1, 2) осуществлена оценка волатильности агрегированных и дизагрегованих сырьевых индексов цен на металлы и аграрное сырье. Выявлено, что мировые цены на металлы отличаются двумя периодами повышенной нестабильности (во второй половине 1980-х годов и в 2008–2010 гг.). Отмечено, что наиболее волатильными выглядят цены на медь, никель, свинец и цинк. Среди аграрного сырья, наиболее нестабильные цены на сахар и рис. В последнее время возросла волатильность мировых цен на пшеницу.

Ключевые слова: волатильность, индекс цен на сырье, еврозона, США, металлы, аграрное сырье.

ANNOTATION
The article analyzed of volatility of world commodity price indexes on economic processes in countries that can be considered the main centers of the world economy. Also, using GARCH models (1, 2), the volatility of aggregate and disaggregated commodity prices indexes for metals and agricultural raw materials was evaluated. It was found that world prices for metals differ in two periods of increased instability – in the second half of the 1980s and in 2008-2010. It’s noted that prices for copper, nickel, lead and zinc are the most volatile ones. Among the agrarian raw materials, the most volatile are prices for sugar and rice. Recently, the volatility of world prices for wheat has increased.

Keywords: volatility, commodity prices index, euro zone, USA, metals, agricultural raw materials.

Завантажити статтю (pdf)